FR
cart icon

GTC

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

In het kader van de verkoop van producten door IRIS GALERIE, hebben deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) tot doel elke mogelijke klant te informeren over de voorwaarden en de modaliteiten waarop IRIS GALERIE overgaat tot de verkoop en de levering van de bestelde producten.

Deze AGV bepalen ook de rechten en verplichtingen van de Partijen (de term "Partijen" omvat het bedrijf IRIS GALERIE in zijn hoedanigheid van Verkoper en de Klant in zijn hoedanigheid van Koper).

De CGV zijn van toepassing op het geheel van de verkoop van de producten voorgesteld door IRIS GALERIE binnen onze galerijen maar ook op onze toegankelijke site (hierna de "site" genoemd) sinds het internetnetwerk met het adres hierna: https://irisgalerie.com/.

Dus, de bestelling van een product voorgesteld met de verkoop op de site IRIS GALERIE of in onze galerijen, draagt de volledige aanvaarding van deze AGV waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen vóór zijn bestelling.

Deze AV worden aangevuld met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en het beleid "Persoonsgegevens & Cookies".

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP

IRIS GALERIE is een vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een maatschappelijk kapitaal van 1.358,50 euro, met maatschappelijke zetel te 35 rue de l'Annonciation in PARIJS (75016), ingeschreven onder nummer 897 514 618 bij het RCS van PARIJS.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1 Voorgesteld concept

IRIS GALERIE gaat over tot foto's van de iris uitgevoerd door een opname van het oog van de klant. Deze foto wordt vervolgens gerecupereerd met de bedoeling er een kunstwerk van te maken volgens de verschillende media die de klant worden aangeboden.

De opname vereist dat de Klant naar een van onze galerijen gaat die beschikbaar zijn op onze Site om een verkooppunt te vinden op het tabblad "Galerijen". Daarom vragen wij dat iedereen in de galerij aanwezig is om de irissen te fotograferen.

3.2 Aangeboden producten

IRIS GALERIE biedt de volgende producten aan:

 • Afdrukken met afdruk op fotopapier die de klant ter plaatse in de galerie op dezelfde dag afhaalt;
 • Gelamineerde media op Alu Dibon of Acryl die bij de klant thuis of in een galerie kunnen worden afgeleverd;
 • Digitale formaten in HD verzonden naar het e-mailadres, dat door de klant aan de adviseur moet worden verstrekt. Door voor dit type ondersteuning te kiezen, moet elke afdruk of ander gebruik door de Klant zelf worden uitgevoerd. In geval van verlies van het digitale bestand kan de Klant de galerie waar de aankoop plaatsvond verzoeken het bestand binnen een termijn van 3 maanden op vertoon van het ontvangstbewijs terug te sturen. Na deze periode worden geen bestanden meer verstuurd.

IRIS GALERIE kan in de toekomst ook andere aangepaste media ontwikkelen. De in de galerij beschikbare formaten variëren van 15 cm tot 150 cm breed, met vierkante, rechthoekige, in-line of afgeronde formaten.

Afhankelijk van het door de klant gekozen formaat zal deze de mogelijkheid hebben om meerdere irissen op te nemen (solo, duo, trio, kwartet, quintuor, of meer voor speciale bestellingen met een prijsopgave).

Afhankelijk van de door de Klant gekozen media, zullen supplementen worden aangeboden om de bestelling te vervolledigen, zoals :

 • Klassieke lijsten voor fotoafdrukken;
 • US "classic" of "plus" koffers voor professionele afdrukken in Alu Dibon of
  Acryl.

Alle in de galerij aangeboden producten worden gemaakt door een van onze adviseurs.

3.3 Prijsstelling

De verkoopprijzen van de producten op de site en in de galerijen van IRIS GALERIE zijn aangegeven in euro en gelden op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst.

De verkoopprijzen van de producten kunnen voortdurend door IRIS GALERIE worden gewijzigd. Deze wijziging zal vóór elke bestelling aan de Klant worden meegedeeld.

Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten, die bovenop de prijs van de gekochte producten worden gefactureerd. De verzendkosten worden aangegeven voordat de Klant de Bestelling plaatst. Alleen voor producten die bij de Klant thuis worden geleverd, moeten verzendkosten worden betaald.

Een prijslijst is beschikbaar op de Site in het tabblad "FAQ" onder de rubriek "Praktische informatie". De prijzen zijn inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) die geldt op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de door IRIS GALERIE verkochte producten.

Bovendien worden de verschillende wijzen van verzending in het huidige CGV met artikel 6 overwogen en op de Site vermeld. Zij kunnen te allen tijde door IRIS GALERIE worden gewijzigd.

Bovendien raadt IRIS GALERIE elke klant aan om regelmatig de CGV op de site te raadplegen.

ARTIKEL 4 - INFORMATIE OVER DE OPENINGSTIJDEN VAN DE GALERIE

De openings- en sluitingstijden zijn specifiek voor elke galerie. Het is daarom raadzaam dat de Klant zich informeert over de openingstijden.

Het tijdschema is beschikbaar op de website IRIS GALERIE door te klikken op het adres onder https://irisgalerie.com/ en naar de rubriek "Galerij" te gaan, die een beeld geeft van alle bestaande galerijen.

ARTIKEL 5 - WIJZE VAN BETALING

5.1 - Algemene informatie over de betalingswijze

Voor de meeste galerijen van IRIS GALERIE worden alleen betalingen met bankkaart en contant geld aanvaard. De franchisepartners kunnen echter verschillende betalingswijzen voorstellen.

5.2 - Aanvaarde kredietkaarten

De volgende kredietkaarten worden aanvaard op de Site en in de galerij: Carte Bleue, Visa, Master
Card.

American Express is uitgesloten.

5.3 - Cadeaubon

IRIS GALERIE biedt twee soorten cadeaubonnen aan:

 • De materiële cadeaubon;
 • De gedematerialiseerde cadeaubon.

De gebruiksvoorwaarden van deze twee soorten cadeaukaarten zijn identiek.

De gebruiker van de cadeaubon moet noodzakelijkerwijs naar de galerie gaan om een aankoop te doen.

De cadeaukaart IRIS GALERIE moet inderdaad verplicht in de galerij in één keer worden gebruikt, die eventueel kan worden aangevuld met een ander door IRIS GALERIE aanvaard betaalmiddel indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het oorspronkelijke bedrag van de cadeaukaart.

De cadeaubon kan niet worden gebruikt voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

Het grondgebied waarop de cadeaubon is gekocht, moet in ditzelfde land worden gebruikt.

Sommige franchisezaken nemen echter niet deel aan het cadeaubonnenprogramma. Om de lijst van de galerijen te kennen, nodigen wij u uit om naar de site van IRIS GALERIE te gaan.

De cadeaubon is geldig vanaf de datum van aankoop voor de duur van 1 (één) jaar.

Na deze periode zal de cadeaubon waarschijnlijk niet meer worden gebruikt en zal er geen terugbetaling aan de Klant van de genoemde bon plaatsvinden.

5.4 - Betalingsvoorwaarden

Elke bestelling impliceert betaling.
Bijgevolg behoudt IRIS GALERIE zich het recht voor om elke uitvoering van een bestelling in galerij en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling, fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de site van IRIS GALERIE of bestelling uitgevoerd in onze galerijen.

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

IRIS GALERIE blijft houder van het goed zodra de betaling niet volledig is uitgevoerd door de klant.

ARTIKEL 7 - WIJZE VAN LEVERING EN ONTVANGST VAN DE BESTELLING

7.1 Algemene informatie

De door de Klant in overeenstemming met deze AV bestelde producten worden geleverd op het adres
dat door de Klant als leveringsadres op de desbetreffende bestelling is aangegeven (hierna te noemen
"Leveringsadres").

IRIS GALERIE stelt ook, voor een selectie van producten, de levering in de galerij of bij u thuis voor. De fotoafdrukken worden op dezelfde dag dat ze naar de galerie worden gebracht persoonlijk aan de klant overhandigd, er vindt geen levering plaats.

Alleen gelamineerde afdrukken kunnen worden geleverd. IRIS GALERIE levert geen haken voor de bevestiging van de gelamineerde steunen. De keuze van de bevestiging wordt door de Klant gemaakt.

De landen die in aanmerking komen voor thuislevering zijn: landen van de Europese Unie, Noord-Europese landen, Verenigd Koninkrijk, Jersey, Guernsey, Zwitserland, Monaco, Verenigde Staten, Canada, China, Hongkong, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Zuid-Afrika, Ivoorkust, Koeweit, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Argentinië, Brazilië, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland.

Bovendien worden sinds 1 juli 2021 alle aankopen buiten de Europese Unie belast. Voor elke bestelling die buiten het Europese grondgebied wordt geplaatst, zijn de douanekosten dus ten laste van de Klant en vallen zij uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.

7.2 Orderbevestiging

De bestelling wordt bevestigd zodra de betaling is voldaan.

Na het verstrekken van de voor de levering gebruikte elementen, krijgt de Klant een enveloppe
met daarin :

 • Een certificaat van echtheid;
 • Een creditcard kaartje;
 • Een fysiek en/of gedematerialiseerd biljet met een samenvatting van de bestelling.


Deze tickets moeten door de Klant worden bewaard. Zij vormen een bewijs van aankoop en bestelling.

7.3 Levertijd

De levertijd bedraagt ongeveer 15 (vijftien) werkdagen voor Europese landen.

De rest van de landen buiten de Europese Unie vereisen meestal een langere levertijd, soms langer dan de genoemde tijd.

Bijgevolg behoudt IRIS GALERIE zich het recht voor een langere leveringstermijn te hanteren om rekening te houden met de bestemming en de grootte van het door de klant bestelde product, die de leveringsduur kunnen beïnvloeden.

De Klant wordt dan aangeraden om binnen de bovenvermelde termijnen te wachten alvorens een klacht in te dienen bij de Klantendienst.

7.4 Levering en ontvangst van de bestelling in de galerie

De levering in de galerij houdt in dat de klant of de ontvanger van de bestelling zijn bestelde en betaalde pakket afhaalt in een van onze galerijen die voor levering in aanmerking komen.

Om te weten welke galerijen in aanmerking komen voor levering in de winkel, nodigen wij u uit de lijst op de site van IRIS GALERIE te raadplegen.

De galerij waar de aankoop door de Klant is gedaan, is dezelfde plaats waar de levering plaatsvindt, indien deze galerij leveringen aanvaardt.

Indien nodig kan de Klant verzoeken om levering in een andere galerij dan de plaats van aankoop van de bestelling (met instemming van de betrokken galerij).

De klant wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de ontvangst van zijn bestelling in de galerij voor rekening van IRIS GALERIE. Na ontvangst van de elektronische post heeft de Klant een termijn van 30 (dertig) dagen om zijn pakket te komen ophalen.

Om zijn bestelling bij de galerij af te halen, moet de Klant zich naar de daartoe gekozen galerij begeven en een geldig identiteitsbewijs en het fysieke of gedematerialiseerde ontvangstbewijs met de samenvatting van de bestelling meebrengen.

Ook een door de Klant gemachtigde derde kan de Bestelling afhalen. Deze persoon moet daartoe in het bezit zijn van zijn of haar identiteitskaart, een kopie van de identiteitskaart van de ontvanger van de Bestelling, een door de Klant opgestelde volmacht en een kopie van het overzichtsticket van de Bestelling.

Bij de overhandiging van de Bestelling zal de Klant of de door de Klant gemachtigde persoon de leveringsbon van de Bestelling moeten ondertekenen. Deze bon is het bewijs van de levering door IRIS GALERIE en de ontvangst door de Klant of de ontvanger van de Bestelling van de bestelde producten.

Er is geen betwisting van de levering op zich mogelijk indien het pakket geleverd blijkt te zijn, waarbij het register van IRIS GALERIE als bewijs geldt.

7.5 Levering en ontvangst van de bestelling in de galerie

De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending van de bestelling en krijgt van IRIS GALERIE een volgnummer. De Klant zal gehouden zijn over te gaan tot de opvolging van zijn bestelling. Daarna wordt de kennisgeving van de levering rechtstreeks door de transporteur zelf verricht.

IRIS GALERIE doet een beroep op diensten van derden en doet haar best om alle beschikbare informatie aan de klant door te geven. Daarom kan IRIS GALERIE niet verantwoordelijk worden gesteld voor langere levertijden.

Indien de Klant of de ontvanger van de bestelling afwezig is op het ogenblik van de levering of indien de levering van de bestelling niet kan worden verplaatst, kan de bezorger de bestelling afgeven op een relaispunt.

Er vindt geen terugbetaling plaats van de leveringskosten indien de vervoerder de bestelling op een relaispunt aflevert.

De bestelling die niet bij het relaispunt is opgehaald, wordt teruggestuurd naar het laboratorium. De Klant kan alleen om terugzending van een nieuwe bestelling vragen, er vindt dus geen terugbetaling plaats.

7.6 Levering en ontvangst van de bestelling op de galerij

Gezien de waarde van de goederen en de gevoelige aard ervan, wordt de Klant of de ontvanger van de bestelling verzocht de kennelijke staat van de verpakking en de producten bij levering te controleren.

In geval van een anomalie betreffende de bestelling moet de Klant of de ontvanger van de bestelling de in artikel 7.7 vermelde procedure volgen.

Indien dit niet het geval is, kan de Klant of de ontvanger van de bestelling geen aanspraak maken op vervanging van de betrokken producten.

7.7 Levering en ontvangst van de bestelling op de galerij

Het is raadzaam om bij de klant of de ontvanger van de bestelling de schade en/of de vastgestelde gebreken aan te kondigen en alle klachten te formuleren bij de klantendienst van IRIS GALERIE op het nummer +33 (0)6 95 03 59 92 en een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@irisgalerie.com.


Deze e-mail moet bevatten:

 • Een foto van het beschadigde deel van het product;
 • Een foto van het ontvangstbewijs met de samenvatting van de bestelling.

Incidenten moeten binnen een korte termijn en uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na levering worden gemeld.

De klantendienst van IRIS GALERIE kan alle informatie vragen over de identiteit van de klant of de ontvanger van de bestelling en bij deze gelegenheid overgaan tot elke nuttige controle.

ARTIKEL 8 - RETOURBELEID IRIS GALERIE

Restitutie is niet mogelijk vanwege het unieke karakter van het product en de productiemethode in het laboratorium.

Alleen de terugzending van een nieuwe bestelling kan worden overeengekomen in geval van schade aan het product tijdens de levering of voor alle problemen in verband met de levering. IRIS GALERIE verbindt zich er dus toe u uw product terug te sturen.

Indien een nieuwe bestelling wordt geretourneerd, geldt dezelfde leveringstermijn als vermeld in artikel 7.3 van deze AV.

ARTIKEL 9 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

9.1 Rechtsbevoegdheid van de cliënt

Voorafgaand aan zijn bestelling verklaart de Klant volledig handelingsbekwaam te zijn, waardoor hij zich kan verbinden in het kader van deze GCS. Bijgevolg kan IRIS GALERIE in geen geval worden verplicht de handelingsbekwaamheid van haar bezoekers en klanten te controleren.

Bijgevolg, als een persoon zonder handelingsbekwaamheid artikelen bestelt op de site van IRIS GALERIE of in een van onze galerijen, zullen zijn wettelijke verantwoordelijken de volledige verantwoordelijkheid voor deze bestelling op zich nemen en de prijs op zich nemen.

9.2 Beperking van aansprakelijkheid van Iris Galerie

IRIS GALERIE is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de klant of de ontvanger van de bestelling. De directe en indirecte schade, al dan niet voorzienbaar, veroorzaakt ter gelegenheid van het onderhoud of de bevestiging van de steun valt immers onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Er kan geen vervangend product worden overeengekomen.

Om veiligheidsredenen is het niet raadzaam de werken boven een bed te hangen.

ARTIKEL 10 - KLANTENSERVICE

De klantendienst van IRIS GALERIE is bereikbaar per e-mail op het adres contact@irisgalerie.com en per telefoon van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen, van 10.00 uur tot 19.30 uur met het nummer +33 (0)6 95 03 59 92.

ARTIKEL 11 - VERWERKING EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE KLANT

IRIS GALERIE verzamelt persoonlijke gegevens van de klant op het moment van zijn passage in de galerij, evenals, indien nodig, die van de ontvanger van de bestelling.

Alle informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens en de rechten van de klant staan vermeld in het "Privacybeleid" van de website van IRIS GALERIE.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Alle op de site aanwezige elementen en de site zelf zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Onder elementen verstaan wij, op niet-limitatieve wijze: foto's, afbeeldingen, tekeningen, illustraties, teksten, video's, logo's, merken, modellen, software, enz.

Deze elementen zijn eigendom van het bedrijf IRS GALERIE of worden gebruikt met toestemming van hun eigenaars. Als zodanig is elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk door welk procédé en op welke drager dan ook (papier, digitaal...) verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf IRS GALERIE, behoudens de uitzonderingen bedoeld in artikel L122.5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, op straffe van een inbreuk op het auteursrecht en/of modellen en/of merken, strafbaar met 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 400.000.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Dit verkoopcontract tussen IRIS GALERIE en de klant is onderworpen aan het Franse recht, ongeacht het land waar de klant woont en de plaats waar hij zijn bestelling plaatst. Alle geschillen met betrekking tot het tussen de partijen gesloten verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 14 - DUUR VAN DE GCS

IRIS GALERIE behoudt zich het recht voor deze CGV te allen tijde te wijzigen. De CGV die van toepassing zijn op de verkoopovereenkomst zijn evenwel deze die door de Klant worden aanvaard bij het plaatsen van de bestelling.

Wij gebruiken strikt noodzakelijke, navigatie-, marketing- en reclamecookies. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid. Accepteer het deponeren van al onze cookies door te klikken op "accepteer alle" of selecteer de categorieën van cookies die worden gedeponeerd door te klikken op "Voorkeuren" weiger anders onze niet strikt noodzakelijke cookies door te klikken op "weiger alle".
cookie-icoon
Beheer uw voorkeuren
Wij deponeren cookies en gebruiken niet-gevoelige informatie van uw apparaat om onze producten te verbeteren en gepersonaliseerde reclame en inhoud weer te geven. U kunt ervoor kiezen deze operaties te aanvaarden of te weigeren. Voor meer informatie over cookies, de gegevens die wij gebruiken en hoe wij deze verwerken, kunt u ons privacybeleid lezen. Het blokkeren van bepaalde categorieën kan uw ervaring op de site beïnvloeden.
U geeft toestemming
Essentials
Altijd aan
Deze elementen zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site.
Marketing
Deze elementen worden gebruikt om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om te bepalen hoe vaak u een advertentie te zien krijgt en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten.
Aanpassing
Met deze elementen kan de site de keuzes onthouden die u maakt voor uw toekomstige surfgedrag (uw taal bijvoorbeeld).
Analyse
Dit helpt ons bij het analyseren van de prestaties van de site, hoe bezoekers ermee omgaan en welke technische problemen er eventueel zijn. Het stelt ons niet in staat informatie te verzamelen die u persoonlijk identificeert.